reply

Posted

print

favorite this post Expert Thai Translation (Bangkok) hide this posting unhide

We offer guaranteed expert and affordable Thai to English and English to Thai translation services. Founded by a multi-lingual Thai citizen with 2 Masters Degrees from a prestigious private university in New York City, Expert Thai Translation employs several well educated native English speaking consultants from America. Together, we offer unique skills that are unrivaled in the Thai translation marketplace.

รับแปลเอกสารจากทีมงานผู้ชำนาญงานด้านแปลภาษา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด้วยบริการที่ราคาไม่แพง ผู้ก่อตั้งคือคนไทยที่ได้รับปริญญาโท 2 ใบมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงจากรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางทีมงานของเราเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีวุฒิทางการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา งานแปลของเราจึงเป็นงานมืออาชีพที่มีคุณภาพและดีกว่างานแปลทั่วไป

Our Services:

Email and letter translation
Press releases and PR material translation
Advertising material translation
Commercial sign translation
Personal document translation
Business document translation
English and Thai Editing
English and Thai copywriting

บริการของเรา

แปลอีเมลล์และจดหมายต่างๆ
แปลงานสื่อต่างๆรวมถึงงานประชาสัมพันธ์
แปลงานสื่อโฆษณา เช่น โบชัวร์, นิทรรศการหรือรายละเอียดงานอีเวนท์ต่างๆ
แปลงานป้ายโฆษณา เช่น ป้ายหน้าร้าน, บิลบอร์ด
แปลเอกสารส่วนตัว
แปลเอกสารทางธุรกิจ
แก้ไข,ตัดต่อและเรียบเรียงเอกสารทุกชนิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เขียนต้นฉบับงานทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิเช่น บทความต่างๆ, คำโฆษณา, ข้อมูลทางเวปไซต์, ฯลฯ

For English speakers:

We can facilitate better communication with Thai love interests, employers, government offices or business contacts. We can translate your personal or business text into proper Thai that speaks directly to the reader with no miscommunication. We can write Thai language copy for all your business needs, including web content and promotional materials. Some of our specialties include web content, signs, menus, memos, advertisements and business correspondence. Don't embarrass yourself, or your organization, by using incorrect words, spellings or grammar.

สำหรับชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

ทางทีมงานสามารถช่วยท่านให้สื่อสารเป็นภาษาไทย ทั้งติดต่อเรื่องความรัก, ติดต่อกับหัวหน้างาน, ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลหรือติดต่อเรื่องธุรกิจต่างๆ ทางทีมงานสามารถช่วยท่านแปลภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทีมงานยังสามารถช่วยท่านเขียนต้นฉบับงานเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภทรวมถึงเขียนข้อมูลหน้าเวปไซต์และรายละเอียดโปรโมชั้นต่างๆ อีกทั้งเรามีความชำนาญเกี่ยวกับเขียนรายละเอียดป้ายต่างๆ เมนูอาหาร บันทึกต่างๆ งานโฆษณาทุกชนิด และจดหมายที่เกี่ยวกับทางธุรกิจ อย่าทำให้ตัวเองคุณเองหรือบริษัทขายหน้าจากการใช้คำผิดๆ สะกดคำผิดหรือการใช้ไวยกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง

We accept large and small jobs.
We are fairly priced and provide fast service.
We accept business to business subcontractor work.
We will consider all types of translation, editing and copywriting work. If you need something special, just ask.

For best service, please include your actual email address and/or phone number when replying to our ad. Thank you.

ทางทีมงานรับทั้งงานเล็กและงานใหญ่
ราคาไม่แพงและรวดเร็ว
อีกทั้งเรายังเป็นซับคอนแทคเตอร์ระหว่างบริษัท ซึ่งรับช่วงงานของท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น
เราสามารถแปลงานได้ทุกอย่าง ตัดต่อและเรียบเรียงงานเขียน รวมถึงเขียนงานต้นฉบับทุกประเภท ถ้าต้องการงานพิเศษหรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ

เพื่อการบริการที่ดีเยี่ยมจากทีมงาน กรุณาใส่อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านเวลาที่ท่านติดต่อกับทีมงาน ขอบคุณค่ะ
  • do NOT contact me with unsolicited services or offers

post id: 6627001696

posted:

updated:

best of [?]