t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích CALL NOW handyman CALL NOW (Bangkok & Nonthaburi) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: Negotiable

Electrical problems
Leaking pipes, shower, focuses etc.
painting we can do it for you
We also do some simple things as hanging a picture, assembling a piece of furniture unclogged your toilet or sink, change head shower and faucets, repair small water leaking, light plumbing, install shelves, what is your need? We guaranty a clean net job

CALL NOW 0891788483 Alex. BIG or small we fix it all. CALL NOW
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6494663766

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]