t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích External USB Hard Drive Case with power and cables - ฿295 (Bang Na) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6

điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

For a 3.5" Hard Disk Drive

You can collect or i can post to you by Kerry or EMS for only 100b

Thanks for looking
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6648343405

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]