t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Marketing representative (ไทย) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: $1000

I am looking for a unique individual who knows how to contact the rich and famous and find a client who would like to buy some incredible paintings that I have produced.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6674142873

đã đăng:

hay nhất [?]