t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Landry and clean condo 1h 250B (Nonthaburi) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: Mais clean

Hello

I'm looking woman for clean (1h) my condo in Nonthaburi And Landry 1x per week. So 4x in Month .

250 Baht day coming.

MsgmelineXali_
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6663437137

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]