t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Brand new - Prada mens wallet - ฿8000 (Prom Pong) ẩn bài đăng này hiện

 1 2
Brand new Prada mens wallet.

All original and authentic with box and serial cards.

Saffiano leather
Baltico colour (very dark blue-black)
2 compartments for cash
8 credit card slots
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6624468688

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]