t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Brand New: Bally mens sneakers (Black) sz 7 - ฿6000 (Prom Pong) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3
Brand new pair of Bally mens shoes (Black) sz 7 US.

- Oriano sneakers
- 100% original and new. Each shoe is wrapped in a bag.
- Black calf Leather
- Comes with box, paper stuffing, cards, dust bag.
- These are solidly made and have weight.
Note: Bally sizes tend to run half a size big. So the shoe is more like a 7.5US (I wear two other pairs and can confirm this.)

Retailed for EUR 293.

Can try on before you buy (but no running away please!).

Pick-up in Bangkok only.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6624466451

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]