t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for a part-time accountant (Bangkok near BTS) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: Suitable candidate will be well compensated
thực tập

We are looking for a part-time accountant to help us set up our books and in-house account system.

Must be Thai National as we are a registered LTD company here in Thailand.

Must have good knowledge and experience with Thai taxes for companies and employees.

We are located near BTS Pho Nimit and the position would begin this month.

Please send us your CV to schedule an interview.
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6667042999

đã đăng:

hay nhất [?]